top of page

Program

Niepubliczne Przedszkole Kraina Cudów realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z zestawu programów przyjętych w roku szkolnym 2015/2016.
W pracy dydaktyczno - wychowawczej nasi nauczyciele wykorzystują:

 • GLOTTODYDAKTYKĘ - program nauki pisania i czytania wg prof. Bronisława Rocławskiego

 • „DZIECIĘCĄ MATEMATYKĘ” - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

 • Metodę pedagogiki zabawy – „KLANZA”

 • Metodę ćwiczenia półkul mózgowych P. DENNISONA

​Zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu Kraina Cudów:

 • Ceramika

 • Robotyka

 • Język angielski

 • Taniec

 • Zumba

 • Balet

 • Rytmika

 • Integracja sensoryczna

 • Zajęcia logopedyczne

 • Zajęcia z psychologiem

 • Rehabilitacja

 • Arteterapia

 • Trening umiejętności społecznych

 • Terapia ręki

Kontakt

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków

Godziny otwarcia:

7:00-17:30

bottom of page